نکــته های مهــم

این فرم به راحتی با موبایل قابل تکمیل است. برای ارسال تصاویر مورد نیاز، از دوربین موبایل خودتان یا از تصاویر موجود در گوشی می توانید استفاده کنید.

برای هر واریزی یک بار این فرم را تکمیل کنید و اگر اصلاحی لازم است، با بخش پشتیبانی ایران بورس آنلاین تماس بگیرید.

توجه داشته باشید در صورتی که تصویر کارت خودتان را ضمیمه می کنید، ما صرفا نام و شماره کارت را نیاز داریم. برای امنیت بیشتر بقیه اطلاعات مانند کد cvv2 و تاریخ انقضای کارت را می توانید در تصویر بپوشانید.

هدف از ارسال تصویر کارت مبدا یا تصویر از حساب مبدا این است که برای ما مشخص شود که مبلغ ریالی از حساب خود شما و توسط خود شما به حساب ما واریز شده است

برای تماس با پشتیبانی ایران بورس آنلاین اینجا کلیک کنید